Arbeidsgruppe for Tennis 2018

Det styrende organet for Tennisgruppen ble på årsmøtet i LIF Hovedforeningen 8.3.2018 omdannet til et arbeidsutvalg som ligger under Hovedforeningen. 

Økonomiske disposisjoner skal ha overordnet godkjenning av styret i Hovedforeningen. Utstyr og baner koordineres med Hovedstyret. 

Arbeidsutvalget har følgende medlemmer/ansvar:


VervNavne-post
Leder arbeidsutvalg/politiattest ansvarlig tennisgruppeKjetil Larsenkjetillarsen@me.com
Kasserer og medlemsansvarligEirik Eliassenelei@sthf.no
Webansvarlig tennisgruppeBenedicte Børge-Askbemads@sthf.no
BaneansvarligMorten Sandsmarkmosandsm@hotmail.no


Styret i Langesund Tennis 2017

Valgt på Årsmøtet 02.03.2017


VervNavnValgt for
LederHilde Westvik2 år

Bård Nordang

Eirik Eliassen
Ungdomsrepresentant,
treningsansvarlig
Didrik Setalid
Vara ungsdomsrepresentantEmma Westvik
Vara styremedlemTormod Westvik
Vara styremedlemBenedicte Børge-Ask


Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til styre@langesundtennisklubb.com


Styret i Langesund Tennis 2016

Valgt på Årsmøtet 07.03.2016VervNavnValgt for
LederKjetil Larsen1 år
NestlederMagnus Hallaråker1 år
KassererMagnus Hallaråker1 år
Trening/
rekruttering
Hilde Westvik2 år
SekretærFrode Baasland2 år


Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til styre@langesundtennisklubb.com