Ekstraordinært årsmøte i LIF Hovedforeningen torsdag 18.08.2022

Postet av Audun Herfindal den 2. Aug 2022

Avholdes torsdag 18.august 2022 kl. 18.305-19.00 på LIF klubbhus.


Saksliste:
1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen
5. Valg av leder


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Audun Herfindal

sekretær

https://www.facebook.com/events/418658190305143Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.