ÅRSMØTE for TENNISGRUPPEN i LIF

Postet av Langesund IF - Tennis den 1. Jan 2017

Årsmøte for tennisgruppen i LIF

Tid: 2. mars 2017, kl. 19-20.

Sted: LIF Klubbhus

Agenda for årsmøtet;

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Årsberetning for 2016

5. Regnskap for 2016

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse av kontingent for 2017

8. Budsjett 2017

9. Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover. Forslag til saker under punkt 6 ønsker vi å få tilsendt pr mail innen fredag 20. februar.

Vi ønsker velkommen til møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i LTK